Kupiškio techninių darbų tvarkaraštis

KUPIŠKIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONO

Termofikacinio vandens magistralinių ir kvartalinių šilumos tinklų
hidraulinių bandymų ir remontų PRELIMINARUS grafikas
2019 m.

 ŠTR, katilinė  

Termofikacinių šilumos tinklų remonto atlikimo terminai Hidraulinio bandymo atlikimo data Karštas vanduo netiekiamas vartotojams
Kupiškis  05.06 - 05.10  05.07  05.06 - 05.10
Noriūnų katilinė  05.20 - 05.24 05.21 05.20 - 05.24
Šepetos katilinė  05.27 - 06.07  05.28  -
Subačiaus katilinė  08.26 - 08.30  08.27  08.26 - 08.30


Atnaujinta 2019-03-25 14:40:19