Kupiškio techninių darbų tvarkaraštis

Atgal

KUPIŠKIO-PASVALIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONO (Kupiškio r.)

Termofikacinio vandens magistralinių ir kvartalinių šilumos tinklų
hidraulinių bandymų ir remontų  grafikas
2022 m.

 ŠTR, katilinė  

Termofikacinių šilumos tinklų remonto atlikimo data Hidraulinio bandymo atlikimo data Karštas vanduo netiekiamas vartotojams
 Šepetos katilinė 05.09–05.13 05.10

Nuo šildymo sezono pabaigos iki kito šildymo sezono pradžios

Noriūnų katilinė 05.09–05.13  05.11 

05.09–05.13  

Subačiaus katilinė 05.16–05.20  05.18  05.16–05.20  
Kupiškis 05.23–05.27 05.25  05.23–05.27 


Atnaujinta 2022-03-08 12:53:58