Kupiškio techninių darbų tvarkaraštis

Atgal

KUPIŠKIO-PASVALIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONO (Kupiškio r.)

Termofikacinio vandens magistralinių ir kvartalinių šilumos tinklų
hidraulinių bandymų ir remontų PRELIMINARUS grafikas
2021 m.

 ŠTR, katilinė  

Termofikacinių šilumos tinklų remonto atlikimo data Hidraulinio bandymo atlikimo data Karštas vanduo netiekiamas vartotojams
Kupiškis  05.24–05.28    05.26   05.24–05.28   
Noriūnų katilinė  05.10–05.14  05.12 05.10–05.14 
Subačiaus katilinė  05.17–05.21  05.19 05.17–05.21 


Atnaujinta 2021-02-25 12:19:42