Rokiškio techninių darbų tvarkaraštis

ROKIŠKIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONO

Termofikacinio vandens magistralinių ir kvartalinių šilumos tinklų
hidraulinių bandymų ir remontų PRELIMINARUS grafikas
2024 m.

 ŠTR, katilinė
Termofikacinių šilumos tinklų remonto atlikimo data Hidraulinio bandymo atlikimo data Karštas vanduo netiekiamas vartotojams
Rokiškis 06.03–06.07   06.04 06.03–06.07 
Bajorų katilinė 06.26–06.27   06.26 06.26–06.27  


Atnaujinta 2024-03-21 13:09:54