Rokiškio techninių darbų tvarkaraštis

ROKIŠKIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONO

Termofikacinio vandens magistralinių ir kvartalinių šilumos tinklų
hidraulinių bandymų ir remontų PRELIMINARUS grafikas
2021 m.

 ŠTR, katilinė
Termofikacinių šilumos tinklų remonto atlikimo data Hidraulinio bandymo atlikimo data Karštas vanduo netiekiamas vartotojams
Rokiškis  06.01–06.04 06.01 06.01–06.04
Bajorų katilinė  07.07–07.08 07.07 07.07–07.08


Atnaujinta 2021-02-25 12:21:01