Zarasų techninių darbų tvarkaraštis

ZARASŲ ŠILUMOS TINKLŲ RAJONO

Termofikacinio vandens magistralinių ir kvartalinių šilumos tinklų
hidraulinių bandymų ir remontų PRELIMINARUS grafikas
2019 m.

 ŠTR, katilinė
Termofikacinių šilumos tinklų remonto atlikimo terminai Hidraulinio bandymo atlikimo data Karštas vanduo netiekiamas vartotojams
Zarasai  05.27 - 05.31 05.29 05.27 - 05.31
Užtiltės katilinė  05.20 - 09.27 05.21 Nuo šildymo sezono pabaigos iki kito šildymo sezono pradžiosAtnaujinta 2019-03-25 14:37:58