AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rajonų šilumos tinklų rekonstravimas 2020–2021 m.

Atgal

04.3.2-LVPA-K-102-06-0005 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rajonų šilumos tinklų rekonstravimas

Įgyvendinimo vieta Rokiškis, Pasvalys, Kupiškis, Kėdainiai, Zarasai
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,805 mln. Eur
Projekto vertė 1,638 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2020–2021 m.
 

Projekto vykdymo metu rekonstruota 5,96 km šilumos tiekimo tinklų Rokiškyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje ir Zarasuose. Atnaujinti šilumos vamzdynai užtikrins patikimą, kokybišką šilumos tiekimą vartotojams ir prisidės prie įmonės siekio – didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą. Nauji sandarūs vamzdynai mažins galimų avarinių situacijų tikimybę, palaikys kokybinius termofikacinio vandens parametrus, mažins šilumos perdavimo nuostolius. Rekonstruotų tinklų atkarpose per metus bus sutaupoma apie 1285 MWh šilumos. 

Seni, daugiau kaip 35 metus eksploatuoti, korozijos paveikti vamzdžiai, pakloti požeminiuose kanaluose buvo išmontuoti ir pakeisti naujais iš anksto gamykloje izoliuotais, su sumontuota gedimų monitoringo sistema, leidžiančia diagnozuoti drėgmės išplitimo vietą bei nustatyti tikslią trasos remonto vietą.

911 metro ilgio šilumos tinklai buvo atnaujinti Kėdainiuose, 895 metrų ilgio vamzdynai pakeisti Pasvalyje, 566 metrai šilumos tinklų atnaujinta  Zarasuose, Rokiškyje rekonstruoti 1168 metrų ilgio šilumos tinklai, 2422 metrai vamzdynų pakeisti naujais Kupiškyje, Noriūnuose ir Šepetoje.

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 1-306 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

 

 

 

 Atnaujinta 2022-04-08 13:22:49