Absorbcinio šilumos siurblio ir saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas

Atgal
Absorbcinio šilumos siurblio ir saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas
Finansavimo sutartis Nr. KKS-S-170(2020)                                                                                                   
Pasirašyta       2020-06-10                                                                                                                                                                                                                                                       

Projekto vykdymo metu Pušaloto g. katilinėje Panevėžyje įrengta 1500 kW šiluminės galios absorbcinio šilumos siurblio įranga gilesniam dūmų šilumos panaudojimui ir 150 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė be akumuliatorių Pušaloto gatvės katilinėje Panevėžyje.                                                       

Įgyvendinus projektą, absorbciniu šilumos siurbliu iš išmetamų dūmų per metus bus atgaunama 10513 MWh šilumos, saulės fotovoltinės elektrinės planuojamas pagaminti elektros energijos kiekis per metus sudarys 120,95 MWh. 

Įgyvendintas projektas „Absorbcinio šilumos siurblio ir saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“ prisidės prie klimato kaitos poveikio mažinimo. Skaičiuojama, kad per 10 metų projekto vertinimo laikotarpį, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimas kasmet sumažės apie 900 tonų.

Projektui skirta subsidija iš Klimato kaitos programos lėšų pagal finansavimo priemonę „Esamos įrangos modernizavimas, pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuotos šilumos tiekimo sektoriuje, siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“.  

                                                    .                                               

Projekto vertė 951,152 tūkst. Eur.                                                                                                                

Subsidija 368,805 tūkst. Eur.                                                                                                                   

Projekto darbų pabaiga 2021 m. II ketv. Atnaujinta 2022-05-04 14:54:19