Akademijos katilinės rekonstrukcija( Kėdainių r.)

Atgal

 BPD2004-ERPF-1.2.2-05-06/0016

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Akademijos katilinės rekonstrukcija
Įgyvendinimo vieta Kėdainių r. sav. (Kauno aps.)
Paramos suma  0,416 mln. Eur
Projekto vertė (be PVM) 0,969 mln. Eur
Projektas įvykdytas 2008 m. 
 
AB „Panevėžio energija“ rekonstravo Kėdainių rajono Akademijos gyvenvietės katilinę.
 
Akademijos katilinės rekonstrukcijos tikslas – modernizuoti Akademijos gyvenvietės energijos generavimo šaltinius, įrengiant du naujus biokuro katilus (deginančius šiaudus) su pagalbiniais katilinės įrenginiais. Naudotas didesnę žalą aplinkai darantis kuras (skalūnų alyva), pakeista į vietinį kurą- šiaudus.
 
Rekonstrukcijos metu  įrengti du 1,25 MW galios šiaudais kūrenami katilai, šiaudų kuro saugykla, automatizuota kuro padavimo į katilus sistema. Atlikta katilinės rekonstrukcija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą gyvenvietės vartotojams bei prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.
 
Iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų gauta 0,416 mln. Eur parama. Likusią sumą investavo AB „Panevėžio energija“.
 
Projektas įgyvendintas 2008 metų birželio mėn.
 
Įgyvendinus projektą numatoma:
  • energijos kiekį, pagaminamą naudojant atsinaujinančius išteklius (šiaudus), padidinti 7146MWh/metus.
  • skalūnų alyvos naudojimą sumažinti 829t/metus.
  • sumažinti išmetimus į atmosferą ir pasiekti, kad per metus būtų išmetama tik 29t/metus sieros dvideginio ir 115t/metus anglies dvideginio. Atnaujinta 2019-03-15 12:36:20