Demonstracinė termofikacinė elektrinė 2008 m.

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Demonstracinė termofikacinė elektrinė Panevėžyje
Įgyvendinimo vieta Panevėžio m. sav. (Panevėžio aps.)
Paramos suma iš viso 5,79 mln. Eur
Projekto vertė 37,76 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 18 mėn.

Viena iš didžiausių šilumos tiekimo įmonių Lietuvoje, AB„Panevėžio energija 2008m.  baigė  įgyvendinti termofikacinės elektrinės statybos projektą. 

Šilumos tiekimo bendrovė “Panevėžio energija“, pasirašiusi rangos sutartį su viena didžiausių Lietuvos statybos bendrovių ”Panevėžio statybos trestas”, baigė daugiau kaip 37 mln. eurų (130 mln. Lt) vertės pirmosios Lietuvoje modernios termofikacinės elektrinės statybą Panevėžyje. Pasibaigus kompleksiniam visų elektrinės sistemų bandymui, valstybinė komisija  pripažino  objekto tinkamumą  naudoti.
 
Viena Lietuvos energetikos nacionalinės strategijos krypčių yra elektros energijos ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemų plėtros ir mažiausių funkcionavimo išlaidų užtikrinimas uždarius Ignalinos atominę elektrinę. Sprendžiant elektros energijos galių plėtrą Lietuvoje, Danijos konsultacine kompanija „COWI“ paruošė studijas, kurių analizės ir įvertinimai įrodė, kad dabartinėmis ir numatomomis rinkos sąlygomis tikslinga pastatyti naują demonstracinę termofikacinę elektrinę Lietuvoje ir,  kad Panevėžys yra geriausiai tinkamas miestas tokio projekto vykdymui.
 
2007 01 10 į  Panevėžio termofikacinės elektrinės statybos aikštelę atgabentas vienas iš sunkiausių iki šiol šalyje vežtas krovinys – dujų turbina ir generatorius. Atgabento iš Švedijos per Klaipėdą krovinio svoris 160 tonų ir siekė 40 metrų ilgio.  
Dujų turbina ir generatorius „STG 600 Siemens“ yra pagrindinė būsimosios TE įranga. 
 
35 MW galingumo TE per metus galės pagaminti apie 230 GWh šilumos ir apie 220 GWh elektros energijos. Kombinuoto ciklo, dujomis kūrenamos termofikacinės elektrinės bendras kuro panaudojimo efektyvumas energijos gamybai viršys 86 proc.
 
Naujos termofikacinės elektrinės statybos projektą iš dalies finansavo  Europos Sąjunga - iki 5,79 mln. Eur (20 mln. Lt) parama gauta iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto. Danijos vyriausybė skirė Lietuvai finansinę paramą remdama Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimą ir su tuo susijusį Lietuvos energetikos sektoriaus  restruktūrizavimą ir  projekto įgyvendinimui skyrė 27,7 mln. Danijos kronų (12,7 mln. Lt).
 
AB „Panevėžio energija“ pasirašė iki 28,9 mln. eurų (100 mln. Lt) kredito sutartį su penkiais bankais: AB SEB „Vilniaus bankas“, AB bankas Hansabankas, AB bankas „NORD/LB Lietuva“, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius ir AB Sampo bankas .  
 
Moderni ir efektyvi jėgainės technologija garantuos stabilų šilumos tiekimą, sumažins išmetamų teršalų į aplinką kiekį. Pagaminta elektra bus parduodama į nacionalinį šalies elektros perdavimo tinklą.
 
 



Atnaujinta 2019-03-06 11:34:05