Informatikos ir ryšių tarnyba

  • Bendrovės darbuotojų informacinių technologijų strategijos formavimas;
  • Bendrovės informacinės infrastruktūros kūrimas ir palaikymas;
  • Bendrovės informacinių sistemų administravimas ir palaikymas;
  • Bendrovės vidinių tarnybinių stočių, lokalaus kompiuterių tinklo bei darbo vietų administravimas ir palaikymas;
  • Bendrovės tarnybinių stočių internete ir elektroninio pašto administravimas;
  • Rūpinimasis informacinių sistemų kūrimu ir tobulinimu, jų pritaikymu atlikti priskirtas funkcijas;
  • Bendrovės ryšių įrangos eksploatavimas;
  • Priešgaisrinės saugos projektų rengimas bendrovėje atliekamiems darbams.
  • Vaizdo kamerų projektų rengimas ir montavimas.
  • Nuotolinio duomenų perdavimo įrangos montavimas ir eksplotacija.
  
 Vardas, pavardė  Pareigos  Telefonas  El. paštas
 Rolandas Krištapaitis  Viršininkas  (8 45) 501 060  r.kristapaitispe.lt
 Rimvydas Ramoška  Viršininko pavaduotojas
(priešgaisrinė signalizacija, ryšiai)
 (8 45) 501 072  r.ramoskape.lt


Atnaujinta 2020-12-09 12:11:55