Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas 2017–2018 m.

Atgal

04.3.2-LVPA-K-102-01-0018

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas 
Įgyvendinimo vieta Kėdainiai, Vilainiai
ES Sanglaudos fondo paramos suma iki 50 proc. projekto vertės
Projekto vertė 1,5 mln. Eur 
Proj. įgyv. trukmė 2017–2019 m.
 

AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rekonstravimo projekto pagrindinis tikslas yra padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą, sumažinant šilumos perdavimo nuostolius.

Planuojamų rekonstruoti šilumos tinklų eksploatavimo vidutinė trukmė siekia 37 metus, todėl iškyla tinklų trūkimo grėsmė ir galimi šilumos tiekimo sutrikimai vartotojams. Dalis šilumos tinkluose prarandama dėl vamzdynų šilumos izoliacijos susidėvėjimo. AB „Panevėžio energija“ rekonstruos 4,8 km ilgio vamzdynus atskiruose šilumos tinklų ruožuose. Demontavus senus, susidėvėjusius vamzdynus Kėdainių m., Mindaugo, Josvainių, Smilgos, Didžiosios, Chemikų, S. Jungelio Telegos, Skongalio, J.Basanavičiaus, Pavasario, Lukšio, Žemaitės, Sodų gatvių zonose, bus sumontuoti nauji – pramoniniu būdu izoliuoti, atitinkantys šiuolaikinius reikalavimus ir Europos standartus. Šilumos tinklai bus rekonstruojami ir Vilainiuose, Šėtos, Parko, Melioratorių gatvių zonose.

Investicijos  į trasų atnaujinimą  leis taupyti  ne tik šilumos tinklų remonto išlaidas, kuro sąnaudas,  bet ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos sumažins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose ir leis sutaupyti apie 1270 MWh šilumos per metus. Atnaujintos šilumos trasos leis padidinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams.       

AB „Panevėžio energija“ vykdomam projektui Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0018 „Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas“ skirta iki 50 procentų projekto vertės parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.Atnaujinta 2019-03-06 11:39:53