Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVVPA-K-102-02-0033 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas
Įgyvendinimo vieta Kėdainiai, Vilainiai
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,297 mln. Eur
Projekto vertė 0,597 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.
 
Projekto „Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas“ įgyvendinimo metu rekonstruota 2,1 km ilgio vamzdynų atskiruose miesto šilumos tinklų ruožuose. Šilumos tinklų atnaujinimo darbai buvo vykdomi Kėdainių miesto Dotnuvos, J. Basanavičiaus, Ramybės sk., Lauko, Žemaitės, S. Jaugelio Telegos, Šėtos, Josvainių, Mindaugo, Sodų, Respublikos gatvių zonose bei Melioratorių gatvėje Vilainiuose. Demontavus senus ir susidėvėjusius vamzdynus, sumontuoti nauji pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai. Naujausių šilumos vamzdynų montavimo technologijų įdiegimas rekonstruotose tinkluose leis sumažinti šilumos tiekimo nuostolius, sutaupymai sudarys 490 MWh šilumos per metus. Atlikta šilumos trasų rekonstrukcija padidins šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrins  patikimą šilumos tiekimą vartotojams.
 
Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

 

 

 Atnaujinta 2021-02-25 13:53:57