Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVVPA-K-102-02-0033 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas
Įgyvendinimo vieta Kėdainiai, Vilainiai
ES Sanglaudos fondo paramos suma iki 50 proc. projekto vertės
Projekto vertė 588 140 Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.
 
Projekto „Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas“ įgyvendinimo metu bus rekonstruota 2,092 km metrų ilgio vamzdynų atskiruose miesto šilumos tinklų ruožuose. Šilumos tinklų atnaujinimo darbai bus vykdomi  Kėdainių miesto Dotnuvos, J. Basanavičiaus, Ramybės sk., Lauko, Žemaitės, S. Jaugelio Telegos, Šėtos, Josvainių, Mindaugo, Sodų, Respublikos gatvių zonose bei Melioratorių gatvėje Vilainiuose. Demontavus senus ir susidėvėjusius vamzdynus, bus sumontuoti nauji pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai. Naujausių šilumos vamzdynų montavimo technologijų įdiegimas rekonstruotose tinkluose leis sumažinti šilumos tiekimo nuostolius, sutaupymai sudarys 499 MWh šilumos per metus. Atlikta šilumos trasų rekonstrukcija padidins šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrins  patikimą šilumos tiekimą vartotojams.
 
Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

 

 

 Atnaujinta 2019-03-06 11:39:56