Kėdainių ŠTR Akademijos katilinės dūmų valymo filtrų įrengimas

Atgal

Kėdainių ŠTR Akademijos katilinės dūmų valymo filtrų įrengimas
Finansavimo sutartis Nr. LAAIF-S-1(2021)
Pasirašyta 2021-01-24                                                                                                                                  

Projekto vykdymo metu bus statomas naujas dūmų filtravimo įrenginys, kuris pagerins dūmų valymo kokybę. Šis filtravimo įrenginys bus sumontuotas po esamų ciklonų, turės dūmų kietų dalelių surinkimo, savaiminio apsivalymo ir kietų dalelių šalinimo funkcijas. Numatomas dūmų valymo įrenginio našumas 6000Nm3/h dūmų srauto. Įdiegus įrenginį, kietųjų dalelių koncentracija išmetamuosiuose dūmuose sumažės iki 50 mg/Mm3.

Projektui skirta subsidija iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšų. LAAIF programa aplinkos oro apsaugai yra skirta projektams, susijusiems su eksploatuojamų nuo 1 MW iki 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu.          

Projekto vertė  214,5 tūkst Eur.                                                                                                                   

Subsidija iki  157,541 tūkst. Eur.                                                                                                                  

Planuojama darbų pabaiga 2022 m. II ketv.                                                                                                                                                                                                                                                                      

                       

 Atnaujinta 2021-04-14 09:01:04