Klientų aptarnavimo tarnyba

 • Atsiskaitomųjų šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra; 
 • Klientų aptarnavimas:
  - informacija apie sąskaitas fiziniams asmenims;
  - buitinių karšto vandens skaitiklių plombavimas vartotojui prašant (mokama paslauga);
  - pažymos apie mokesčius ir skolas už šilumą ir karštą vandenį;
  - šilumos ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymas su vartotojais - fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  - vartotojų skundų ir prašymų registravimas;
  - užsakymų dėl parengties šildymo sezonui darbų priėmimas;
  - mokesčių už sunaudotą šilumą ir karštą vandenį priėmimas. 
 • Sąskaitų vartotojams formavimas ir pristatymas; 
 • Mokėjimų kontrolė;  
 • Skolų išieškojimas. 
 Vardas, pavardė  Pareigos  Telefonas  El. paštas
 Vidmantas Povilas Žalkauskas  Viršininkas (8 45)  501 031 v.zalkauskaspe.lt
 Arvydas Kriaučiūnas  Viršininko pavaduotojas (8 45)  501 018 a.kriauciunaspe.lt
 Andrius Dubinskas  Vadovaujantis inžinierius 8 687 58786 a.dubinskaspe.lt
       
 Skolų administravimo grupė (teisminis skolų išieškojimas ir skolų administravimas):      
 Edmundas Stipinas
 (Pasvalys, Panevėžys)
 Vadybininkas (8 45)  501 020 e.stipinaspe.lt
 Daiva Andrikonienė
 (Panevėžys)
 Vadybininkė   d.andrikonienepe.lt
 Rasa Mociškienė
 (Panevėžys)
 Vadybininkė   (8 45)  501 097 r.mociskienepe.lt
 Ramūnė Antanaitienė
 (Kėdainiai ir Zarasai)
 Vadybininkė (8 45)  501 098 r.antanaitienepe.lt
 Jūratė Venckevičiūtė
 (Kėdainiai)
 Vadybininkė (8 347)  64 815 j.venckeviciutepe.lt
 Natalija Lebedeva
 (Rokiškis ir Kupiškis)
 Vadybininkė (8 458)  71 356 n.lebedevape.lt
       
Šilumos pardavimų apskaitos ir klientų aptarnavimo grupė:       
 Rimanta Lukošienė  Vadovaujanti vadybininkė   r.lukosienepe.lt
 Rima Juknienė  Vyresnioji vadybininkė (8 45)  501 082 r.juknienepe.lt
 Vadybininkės   autoatsakiklis.png(8 45)  501 050


Atnaujinta 2021-08-27 13:13:36