Klientų aptarnavimo tarnyba

 • Atsiskaitomųjų šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra; 
 • Klientų aptarnavimas:
  - informacija apie sąskaitas fiziniams asmenims;
  - buitinių karšto vandens skaitiklių plombavimas vartotojui prašant (mokama paslauga);
  - pažymos apie mokesčius ir skolas už šilumą ir karštą vandenį;
  - šilumos ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymas su vartotojais - fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  - vartotojų skundų ir prašymų registravimas;
  - užsakymų dėl parengties šildymo sezonui darbų priėmimas;
  - mokesčių už sunaudotą šilumą ir karštą vandenį priėmimas. 
 • Sąskaitų vartotojams formavimas ir pristatymas; 
 • Mokėjimų kontrolė;  
 • Skolų išieškojimas. 
 Vardas, pavardė  Pareigos  Telefonas  El. paštas
 Vidmantas Povilas Žalkauskas  Viršininkas (8 45) 501 031 v.zalkauskaspe.lt
 Arvydas Kriaučiūnas  Viršininko pavaduotojas (8 45) 501 018 a.kriauciunaspe.lt
 Andrius Dubinskas  Vadovaujantis inžinierius   a.dubinskaspe.lt
       
 Apskaitos prietaisų grupė:         
 Leonidas Jurkūnas  Vyresnysis inžinierius   l.jurkunaspe.lt
       


Atnaujinta 2021-08-27 13:32:44