Kupiškio m. šilumos tiekimo sistemos modernizavimas 2011–2012 m.

Atgal

VP2-4.2-ŪM-02-K-02-023

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Kupiškio m. šilumos tiekimo sistemos modernizavimas 
Įgyvendinimo vieta Kupiškio m.
Gauta ES parama  0,209 mln. Eur
Projekto vertė 0,766 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2011–2012 m.
 
Projekto metu modernizuoti seni ir susidėvėję šilumos tiekimo trasos vamzdynai, panaikinta boilerinė ir įrengti 26 šilumos punktai vartotojams. Iš viso  modernizuoti 844 metrai šilumos tiekimo tinklų. Seni vamzdynai pakeisti naujais su standartus atitinkančia šilumos izoliacija.
 
Atnaujinta šilumos trasa leis sumažinti šilumos nuostolius iki 781 MWh per metus, sutaupymai sudarys iki 55 proc. šiame ruože patiriamų šilumos nuostolių. Šilumos trasos modernizavimas, boilerinės panaikinimas ir šilumos punktų įrengimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą 2324 vartotojams Kupiškio mieste .
 
Kupiškio miesto šilumos tiekimo sistemos modernizavimui gauta 0,209 mln. Eur  parama  iš  Europos regioninės plėtros fondo pagal Ūkio ministerijos administruojamą Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Likusią sumą  projektui įgyvendinti finansavoa AB „Panevėžio energija“.Atnaujinta 2019-03-06 11:39:46