Kupiškio-Pasvalio šilumos tinklų rajonas

Atgal
 • Šilumos gamyba, vartotojų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas.
 • Kupiškio-Pasvalio ŠTR sudaro:
 • Pasvalio mieste ir rajone esančios katilinės: Pavalio rajoninė katilinė, Joniškėlio miesto ir Mokyklos katilinės, Pajiešmenių mokyklos, Narteikių ir Mikoliškio katilinės. Bendra katilinių galia 29,37 MW.
 • Kupiškio rajone esančios katilinės: Subačiaus, Šepetos, Noriūnų katilinės. Bendra katilinių galia 7,45 MW.

 Klientų aptarnavimas:

 • šilumos ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymas su vartotojais - fiziniais ir juridiniais asmenimis; 
 • atsiskaitomųjų šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra; 
 • informacija apie sąskaitas fiziniams asmenims;
 • buitinių karšto vandens skaitiklių plombavimas;
 • pažymos apie mokesčius ir skolas už šilumą ir karštą vandenį;
 • sutarčių sudarymas;
 • vartotojų skundų ir prašymų registravimas;
 • mokesčių už sunaudotą šilumą ir karštą vandenį priėmimas; 
 • sąskaitų vartotojams formavimas; 
 • mokėjimų kontrolė; 
 • skolų išieškojimas.

AB „Panevėžio energija“ Kupiškio-Pasvalio šilumos tinklų rajonas
Gėlių g. 7, 39137 Pasvalys

   Telefonas  El. paštas
 Viršininkas Vidas Balakauskas (8 451) 51 726 v.balakauskasppe.lt
 Viršininko pavaduotojas Martynas Staškevičius (8 451) 51 566 m.staskeviciuspe.lt
     

 Budintis personalas

8 698 36921  
 Pasvalyje    
 Klientų aptarnavimo grupė (8 451) 51 726 pasvalyspe.lt 
 Kupiškyje:    
 Klientų aptarnavimo grupė (8 459) 35 426 kuprealpe.lt
Atnaujinta 2021-09-06 14:44:09