Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas 2017–2018 m.

Atgal

04.3.2-LVPA-K-102-01-0017

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas
Įgyvendinimo vieta Kupiškis, Noriūnai, Subačius
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,637 mln. Eur
Projekto vertė 1,278 mln. Eur
Proj. įgyv. trukmė 2017–2019 m.
 

AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rekonstravimo projekto pagrindinis tikslas buvo padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą, sumažinant šilumos perdavimo nuostolius. Planuojamų rekonstruoti  Kupiškio šilumos tinklų eksploatavimo vidutinė trukmė siekė 33 metus, todėl kilo tinklų trūkimo grėsmė, galimi šilumos tiekimo  sutrikimai vartotojams. Dalis šilumos tinkluose buvo prarandama dėl vamzdynų šilumos izoliacijos susidėvėjimo.

AB „Panevėžio energija“ rekonstravo 4,8 km ilgio vamzdynus atskiruose šilumos tinklų ruožuose Kupiškyje, Subačiuje bei Noriūnuose. Demontavus senus susidėvėjusius vamzdynus Stoties, Gedimino, P. Mažylio, K. Šimonio, L. Gucevičiaus, Žekonio, Vytauto, Vilniaus gatvių zonose, buvo sumontuoti nauji – pramoniniu būdu izoliuoti, atitinkantys šiuolaikinius reikalavimus ir Europos standartus vamzdžiai. 

Investicijos  į trasų atnaujinimą  leis taupyti  ne tik šilumos tinklų remonto išlaidas, kuro sąnaudas,  bet ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos sumažins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose ir leis sutaupyti apie 2092 MWh šilumos per metus. Atnaujintos šilumos trasos leis padidinti  saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams.

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 1-315 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

 

Atnaujinta 2020-10-05 15:02:41