Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVPA-K-102-02-0015

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas

Įgyvendinimo vieta Kupiškis, Noriūnai
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,648 mln. Eur
Projekto vertė 1,296 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.
 

Projekto „Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“ vykdymo metu rekonstruota 3,34 km šilumos tinklų atskirose Kupiškio K. Šimonio, A. Purėno, P. Mažylio, Vytauto, Vilniaus, Taikos, Jaunimo gatvių zonose bei Melioratorių gatvėje Noriūnuose. Demontavus senus, susidėvėjusius vamzdynus, sumontuoti nauji, pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai. Šilumos tinklų rekonstravimas leis sumažinti šilumos nuostolius, bus sutaupyta 1455 MWh šilumos per metus. Šilumos tinklų rekonstrukcija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą bei centralizuoto šilumos tiekimo patrauklumą, lyginant su kitais apsirūpinimo šiluma būdais, ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Kupiškio šilumos tinklų rajono vartotojams. Sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. 

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

 

 Atnaujinta 2021-02-25 13:56:56