Naujų šilumos tinklų statyba AB „Panevėžio energija“ 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVPA-K-102-04-0002 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

 Naujų šilumos tinklų statyba AB „Panevėžio energija“ 

Įgyvendinimo vieta Panevėžys, Kupiškis, Kėdainiai ir Gudžiūnai Kėdainių r.
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,165 mln. Eur
Projekto vertė 0,330 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2021 m.
 

Įgyvendinant projektą „Naujų šilumos tinklų statyba AB „Panevėžio energija“ nutiestos 1394 m ilgio naujos šilumos trasos ir prie miestų centralizuotos šilumos tiekimo sistemos prijungti nauji vartotojai Panevėžyje, Kupiškyje, Kėdainiuose bei Gudžiūnuose Kėdainių r. 

Panevėžyje nutiestos naujos 513 m ilgio šilumos tiekimo trasos, Kėdainiuose – 153 m, Kupiškyje – 526 m, Gudžiūnuose  Kėdainių r. pakloti nauji 202 m ilgio šilumos tiekimo vamzdynai. AB „Panevėžio energija“ šiluma tiekiama 24 naujiems vartotojams. Naujos šilumos trasos suteiks galimybę pasirinkti centralizuotą šilumos tiekimo būdą ir kitiems vartotojams. 

Projekto „Naujų šilumos tinklų statyba AB „Panevėžio energija“ vertė  – 0,330 mln. eurų. Iš jų, Europos Sąjungos parama – 0,165 mln. eurų. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę  04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

 Atnaujinta 2021-08-13 10:55:13