Naujų šilumos tinklų statyba AB „Panevėžio energija“ 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVPA-K-102-04-0002 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

 Naujų šilumos tinklų statyba AB "Panevėžio energija“ 2018–2020 m.

Įgyvendinimo vieta Panevėžys, Kupiškis, Kėdainiai ir Kėdainių r. Gudžiūnai
ES Sanglaudos fondo paramos suma iki 50 proc. projekto vertės
Projekto vertė 0,212 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.
 

Įgyvendinant projektą „Naujų šilumos tinklų statyba, AB „Panevėžio energija“ planuojama nutiesti naujas šilumos trasas ir prijungti naujus vartotojus Panevėžyje, Kupiškyje, Kėdainiuose bei Gudžiūnų miestelyje. 

Panevėžyje bendrovė planuoja nutiesti 645 metrų ilgio šilumos tiekimo trasas, Kėdainiuose – 376 m ilgio šilumos tiekimo trasas, Kupiškyje – 522 m ilgio šilumos tiekimo trasas, Kėdainių r. Gudžiūnuose – 220 m ilgio šilumos tiekimo trasas ir viso prijungti apie 150 naujų vartotojų. Prisijungus naujiems vartotojams, metinis šilumos suvartojiams padidės apie 3000 MWh.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 m. pabaigos. 

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra".

 

 

 

 Atnaujinta 2019-08-14 13:39:40