Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimas 2018–2020 m.

Atgal

04.1.1-LVPA-K-109-01-0004

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimas 
Įgyvendinimo vieta Panevėžys 
ES Sanglaudos fondo paramos suma 1,61 mln.Eur
Projekto vertė 3 297 950 Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.

 

Projekto tikslas – Panevėžio elektrinės katilinės rekonstrukcija, įrengiant 8 MW biokurą deginantį vandens šildymo katilą su 1,8 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Bendra įrengtų įrenginių šiluminė nominali galia sieks 9,8 MW. Numatoma papildoma šilumos energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius sieks apie 40,8 GWh per metus. Tokiu būdu Panevėžio miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje suvartojamų importuojamų gamtinių dujų kiekis metinėje šilumos gamyboje sumažėtų 43,7 tūkst. MWh. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas šilumos gamybai leis sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, bendros CO2 emisijos turėtų sumažėti 8,8 tūkst. t per metus. Modernizuota įranga, efektyviai naudojami  energetiniai resursai mažins šilumos gamybos sąnaudas bei šilumos kainą.

Iki 1,61 mln. eurų parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 1-29 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109 priemonę „ Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.

 Atnaujinta 2019-03-06 11:39:55