Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVVPA-K-102-02-0016 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas 
Įgyvendinimo vieta Panevėžys
ES Sanglaudos fondo paramos suma 1,816 mln. Eur
Projekto vertė 3,662 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.
 
Projekto „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas“ vykdymo metu rekonstruota 8,8 km vamzdynų  šilumos tinklų ruožuose. Rekonstruojami tinklų amžiaus vidurkis sudarė 41 metus, todėl kilo grėsmė įvykti avarijoms, kurios galėjo sukelti šilumos tiekimo sutrikimus miesto vartotojams. Senuose šilumos tiekimo tinkluose  buvo patiriami šilumos nuostoliai, todėl siekiant kuo didesnio šilumos perdavimo efektyvumo, didesnio šilumos tiekimo patikimumo, buvo rekonstruoti šilumos tiekimo vamzdynai Žvaigždžių, Klaipėdos, Vilties, Nevėžio, Marijonų, Liepų al., Kanklių, Smėlynės, Danutės, Sodų, Katedros, Rmygalos, M.Tiškevičiaus, Aldonos, Respublikos, Vaižganto, Anykščių, Vilniaus, Algirdo, Staniūnų, J.Tilvyčio, Nemuno gatvių zonose. Nauji, pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai leis sutaupyti 1504 MWh šilumos per metus, kartu bus naudojama mažiau kuro, mažės išmetamų į atmosferą teršalų kiekis. Panevėžio vartotojams didės  šilumos tiekimo patikimumas vartotojams. 

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.
 

 Atnaujinta 2021-02-25 13:43:51