Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Respublikos, J.Basanavičiaus, Molainių, Pilėnų gatvių zonoje 2017–2018 m.

Atgal

04.3.2-LVPA-K-102-01-0015

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Respublikos, J.Basanavičiaus, Molainių, Pilėnų gatvių zonoje 
Įgyvendinimo vieta Panevėžys
ES Sanglaudos fondo paramos suma iki 50 proc. projekto vertės
Projekto vertė 2,911 mln.Eur 
Proj. įgyv. trukmė 2017–2019 m.

AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rekonstravimo projekto pagrindinis tikslas yra padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą, sumažinant šilumos perdavimo nuostolius.

Planuojamų rekonstruoti  Panevėžio šilumos tinklų eksploatavimo vidutinė trukmė siekia 37 metus, todėl iškyla tinklų trūkimo grėsmė ir galimi šilumos tiekimo  sutrikimai vartotojams. Dalis šilumos tinkluose prarandama dėl vamzdynų šilumos izoliacijos susidėvėjimo. AB „Panevėžio energija“ rekonstruos 3,9 km ilgio vamzdynus atskiruose šilumos tinklų ruožuose. Demontavus senus, susidėvėjusius vamzdynus Respublikos, J. Basanavičiaus, Molainių, Pilėnų gatvių zonose, bus sumontuoti nauji – pramoniniu būdu izoliuoti, atitinkantys šiuolaikinius reikalavimus ir Europos standartus. 

Investicijos į trasų atnaujinimą leis taupyti ne tik šilumos tinklų remonto išlaidas, kuro sąnaudas, bet ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos sumažins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose ir leis sutaupyti apie 1487 MWh šilumos per metus. Atnaujintos šilumos trasos leis padidinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams.

Projektas „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Respublikos, J. Basanavičiaus, Molainių, Pilėnų gatvių zonoje“ atitinka 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 01.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Atnaujinta 2019-03-06 11:39:53