Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Smėlynės, J.Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų , Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonoje 2017–2018 m.

Atgal

04.3.2-LVPA-K-102-01-0005

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Smėlynės, J.Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų , Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonoje 
Įgyvendinimo vieta Panevėžys
ES Sanglaudos fondo paramos suma 1,079 mln. Eur
Projekto vertė 2,174 mln. Eur 
Proj. įgyv. trukmė 2017–2020 m.
 

AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rekonstravimo projekto pagrindinis tikslas buvo padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą, sumažinant šilumos perdavimo nuostolius. Planuojamų rekonstruoti šilumos tinklų eksploatavimo trukmė siekė 38 metus, dėl vamzdynų šilumos izoliacijos susidėvėjimo buvo patiriami šilumos nuostoliai tinkluose, todėl siekiant išvengti šilumos tiekimo sutrikimų, buvo būtina senus vamzdynus pakeisti naujais.

Demontavus susidėvėjusius vamzdynus Smėlynės, J.Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų, Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonose, buvo sumontuoti nauji, pramoniniu būdu izoliuoti 5,11 km ilgio vamzdynai.  

Investicijos į trasų atnaujinimą leis taupyti ne tik šilumos tinklų remonto išlaidas, kuro sąnaudas, bet ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos sumažins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose ir leis sutaupyti apie 1280 MWh šilumos per metus. Atnaujintos šilumos trasos leis padidinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams.    

Projektas „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Smėlynės, J.Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų, Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonoje“ atitinka 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 01.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Atnaujinta 2021-02-25 15:34:36