Panevėžio RK -1 modernizavimas 2010-2012m.

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas
Panevėžio RK-1 modernizavimas   
Įgyvendinimo vieta Panevėžys, Pušaloto g.
Gauta parama 2,701 mln. Eur
Projekto vertė 5,557 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2010–2012 m.
 

Projektu „PANEVĖŽIO RK-1 MODERNIZAVIMAS“ siekiama modernizuoti Panevėžio katilinę, sudarant sąlygas keisti importuojamą kurą į biokurą. Viena svarbiausių problemų, į kurių sprendimą nukreipiamas šis projektas yra šilumos ir elektros energijos gamybos savikainos augimas. Pagrindinė gamybos sąnaudų didėjimo priežastis – importuojamo kuro sąnaudų dalies didėjimas bendroje sąnaudų struktūroje dėl nuolat ir žymiai augančių kuro (ypač gamtinių dujų) kainų. 

Modernizuojant Panevėžio katilinę, vietoje  seno garo katilo pastatyti du nauji garo katilai (šiluminis našumas – 16 MW) ir 4 MW  kondensacinis ekonomaizeris. Šalia katilinės pastato įrengta dengta biokuro išpylimo ir sandėliavimo aikštelė su privažiavimo keliais ir kita reikalinga infrastruktūra.

Pastačius naujus katilus, katilinėje mazuto poreikis sumažės nuo 12500 t/m iki 9000 t/m ir gamtinių dujų poreikis nuo 19000 mln. nm3/m iki 15635 mln. nm3/m. Dėl mažesnio mazuto bei gamtinių dujų sunaudojimo sumažės šiluminės energijos gamybos savikaina, kuro deginimo metu išmetami teršalai: SO2 – nuo 514,50 t/m iki 370,44 t/m, V2O5 – nuo 2,00  t/m iki 1,44 t/m, CO2 – nuo 63048 t/m iki 43355 t/m. 

PANEVĖŽIO RK-1 MODERNIZAVIMAS“ projektui gauta 2,701 mln. Eur parama iš LR Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programos. Likusią, reikiamą projekto įgyvendinimui, sumą investavo AB „Panevėžio energija“.

 Atnaujinta 2020-09-04 10:48:35