Panevėžio RK-1 modernizavimas, keičiant iškastinį kurą į biokurą 2013–2016 m.

Atgal

VP3-3.4-ŪM-02-K-02- 016

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Panevėžio  RK-1 modernizavimas, keičiant iškastinį kurą į biokurą
Įgyvendinimo vieta Pušaloto g., Panevėžys
Gauta ES parama 1,472 mln. Eur 
Projekto vertė 3,076 mln. Eur 
Projekto įgyvendinimo trukmė 2013–2016 m.
 
Lietuvos verslo paramos agentūra ir Ūkio ministerija pasirašė  Europos Sąjungos paramos sutartį su AB „Panevėžio energija“, skirdama  ES paramą Panevėžio  katilinei ( Panevėžio RK-1) modernizuoti, keičiant iškastinį kurą į biokurą. Katilinės modernizavimo projektui skirta parama iš ES Sanglaudos fondo pagal Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Projekto investicijų bendra suma sudaro  3,075 mln. eurų, iš jų – 1,472 mln. Eur – ES parama, likusias lėšas projektui įgyvendinti investavo  AB „Panevėžio energija“.
 
2013 m. bendrovė pradėjo projekto įgyvendinimą Panevėžio katilinėje RK-1, kurio metu pastatytas 12 MW galios  vandens šildymo katilas, kūrenamas biokuru, sumontuota reikalinga technologinė įranga, dūmų valymo ir šalinimo sistemos, įrengta dengta biokuro sandėliavimo aikštelė.
 
Pastačius naują katilą, katilinėje sumažės mazuto ir gamtinių dujų sunaudojimas, dėl to mažės aplinkos tarša (CO2 išmetimai sumažės 18,5 tūkst. tonomis per metus), mažės šilumos gamybos sąnaudos.Atnaujinta 2020-09-04 10:44:00