Pastatų-statinių kompleksas Nevėžio g. 14, Vilainių k., Kėdainių r.

Atgal

AB „Panevėžio energija“ parduoda Nevėžio g. 14, Vilainių k., Kėdainių r. esantį pastatų - statinių kompleksą:

- Katilinės pastatą, unikalus Nr. 5397-3013-3018, žymėjimas plane 1H1b;

- Valdymo kameros pastatą, unikalus Nr. 5397-3013-3029, žymėjimas plane 2I1p;

- Kitus inžinerinius statinius - Kaminą, unikalus Nr. 4400-5557-1598 žymėjimas plane f1;

- Kitus inžinerinius statinius – Tvorą, unikalus Nr. 4400-557-1610, žymėjimas plane t1, t2, t7.

Parduodamas tik visas pastatų - statinių kompleksas, pardavimas atskirais vienetais nenumatomas.

Kartu su pastatų ir statinių pardavimu perleidžiama teisė į 5862 m2 (0,5862 ha) valstybinės žemės sklypo nuomą.

Pradinė pardavimo kaina – sutartinė.

Pasiūlymų vertinimo kriterijus -  didžiausia pasiūlyta kaina.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 1 punktu, pastatų ir statinių pardavimas PVM neapmokestinamas.

Papildoma svarbi informacija:

- Yra vykdomas nuomojamo žemės sklypo kadastrinių pakeitimų, būtinų nuomos teisės perleidimui, įteisinimo baigiamasis etapas;

- AB „Panevėžio energija“ nuosavybės teise priklausančiame Kamine yra išsinuomavę vietą (sudarytos vietos kamine nuomos sutartys) ir įsirengę mobilaus ryšio bazines stotis trys mobilaus ryšio operatoriai;

- Katilinės pastato viduje esantys katilai ir jų įranga pastatų – statinių padavimo atveju bus demontuojami ir iškeliami.

Siūlymus galima pateikti AB „Panevėžio energija“ Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys (3 a, sekretoriatas). Pasirašyti siūlymai užklijuotose vokuose (ant voko turi būti nurodytas siūlytojas, jo adresas ir kontaktiniai duomenys bei užrašyta „Dėl pastatų - statinių komplekso Nevėžio g. 14, Vilainių k., Kėdainių r. pirkimo“) gali būti pateikiami paštu, per kurjerį, atvežami siūlytojo. Pasiūlymus pateikiant per kurjerį arba atvežant, dėl patekimo į pastato vidų skambinti telefonu 8-45 501003. Po nurodyto termino pateikti pasiūlymai nebepriimami ir nevertinami.

Dėl pastato apžiūros skambinti telefonais 8 615 23145, 8-347 53953, 8 615 23147, kita informacija teikiama telefonu 8-45 501078 (8 687 58766).

Vokų su pasiūlymais atplėšimas vyks adresu Senamiesčio g. 113, Panevėžys  3 aukšto pasitarimų kabinete (Nr. 306). Atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją dėl koronaviruso COVID-19 plitimo, pateikę savo pasiūlymus siūlytojai, pageidaujantys dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje, turi skambinti telefonu 8-45 501078 (8 687 58766) galimybių dėl dalyvavimo vokų atplėšimo procedūroje aptarimui.

Detalesnė informacija apie parduodamus pastatus ir statinius:

1. Katilinės pastatas. Unikalus Nr. 5397-3013-3018; pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita; pažymėjimas kadastro plane 1H1b; statybos metai – 1973, baigtumas 100%; bendras plotas 1336,79 m2; tūris 12344 m3; sienos – gelžbetonio plokštės (priestato – plytų), stogas – sutapdintas.

2. Valdymo kameros pastatas. Unikalus Nr. 5397-3013-3029; pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio; pažymėjimas kadastro plane 2I1p; statybos metai – 1983, baigtumas 100%; užstatytas plotas 39 m2; tūris 97 m3; sienos – plytų, stogas – sutapdintas. Pastatui reikalingas kapitalinis remontas.

3. Kiti inžineriniai statiniai - Kaminas. Unikalus Nr. 4400-5557-1598; pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai; pažymėjimas kadastro plane f1; statybos metai – 1983, baigtumas 100%; aukštis 45 m; kaminas – plytinis.

4. Kiti inžineriniai statiniai – Tvora. Unikalus Nr. 4400-5557-1610; pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai; pažymėjimas kadastro plane t1, t2, t7; statybos metai 1983, baigtumas 100%; rezervuarų tūris – 50 m3, ilgis 111,29 m.

Detalesnė informacija apie išsinuomotą žemės sklypą, į kurį bus perleidžiama nuomos teisė:

- nuomojamo žemės sklypo plotas 5862 m2. Unikalus Nr. 4400-2735-7340, kadastro Nr. 8396/0004:12; pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; nuomos sutartis galioja iki 2053-01-29.

PLANAI IR NUOTRAUKOS. 

Parduodamų pastatų ir statinių planus, nuotraukas galima apžiūrėti paspaudus nuorodą  Planai ir nuotraukos

Planai ir nuotraukos

 

 

 

 

 Atnaujinta 2022-02-15 09:09:29