Pasvalio r. Narteikių gyv. katilinės biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo Nr.4 keitimas 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVVPA-K-112-01-0004 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

Pasvalio r. Narteikių gyv. katilinės biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo Nr. 4 keitimas

Įgyvendinimo vieta Pasvalio r. Narteikių gyv.
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,096 mln. Eur
Projekto vertė 0,255 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.
 

Šio projekto metu nusidėvėjęs biokuro katilas pakeistas nauju katilu, pasižyminčiu efektyvesne šilumos gamyba dėl pažangesnio degimo proceso valdymo. Vietoj esamo 1 MW galios nusidėvėjusio biokuro katilo Pasvalio r. Narteikių katilinėje pastatytas tos pačios galios naujas, biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas.

Projekto įgyvendinimas suteikia galimybę deginti mažesnį biokuro kiekį, pagaminant tą patį šilumos kiekį, lyginant su nusidėvėjusiu katilu. Efektyvus kuro panaudojimas mažina šilumos gamybos sąnaudas.

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 1-125 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonę „ Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“.

 

 

 

 Atnaujinta 2020-10-07 11:54:37