Pasvalio RK rekonstravimas 2018–2020 m.

04.1.1-LVPA-K-109-01-0005

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Pasvalio RK rekonstravimas 
Įgyvendinimo vieta Pasvalys 
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,635 mln. Eur
Projekto vertė 1 488 000 Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.

 

Projekto tikslas – Pasvalio RK katilinės rekonstrukcija, įrengiant 4 MW biokurą deginantį vandens šildymo katilą su 1 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Bendra įrengtų įrenginių šiluminė nominali galia sieks 5 MW. Tokiu būdu Pasvalio miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje suvartojamų importuojamų gamtinių dujų kiekis metinėje šilumos gamyboje sumažėtų 2,5 tūkst. MWh. Projekto įgyvendinimas mažins ne tik  šilumos gamybos savikainą, bet ir  neigiamą poveikį aplinkai – CO2 emisijos turėtų sumažėti 0,51 tūkst. t per metus. 

Šiuo metu AB „Panevėžio energija" Pasvalio mieste šilumą gamina gamtinių dujų vandens šildymo katilais, o dalis šilumos energijos yra superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Bendrovės gaminamos šilumos energijos kaina nėra konkurencinga lyginant su nepriklausomų šilumos gamintojų kaina. Įdiegus šilumos gamybos įrenginius naudojančius biokurą, pirmiausiai turėtų išlošti šilumos vartotojai, kadangi šilumos energija bus gaminama už konkurencinę kainą.

Iki 0,635 mln. eurų parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 1-29 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109 priemonę „ Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.Atnaujinta 2019-03-06 11:39:55