Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas 2017–2018 m.

Atgal

04.3.-LVPA-K-102-01-0019

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas
Įgyvendinimo vieta Pasvalys
ES Sanglaudos fondo paramos suma 1,422 mln. Eur
Projekto vertė 2,858 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2017–2019 m.
 

AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rekonstravimo projekto pagrindinis tikslas - didinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą, sumažinant šilumos perdavimo nuostolius.

Planuojamų rekonstruoti Pasvalio šilumos tinklų eksploatavimo vidutinė trukmė siekė 30 metų, dalis šilumos tinkluose buvo prarandama dėl vamzdynų šilumos izoliacijos susidėvėjimo. AB „Panevėžio energija“  įgyvendino šilumos tinklų rekonstravimo projektą, kurio met buvo atnaujinti 6,6 km ilgio vamzdynai atskiruose šilumos tinklų ruožuose. Demontavus senus, susidėvėjusius vamzdynus Stoties, Sodų, Gėlių, Taikos, Avižonio, Turgaus, P. Vileišio, Vilniaus, Vilties, Šermukšnių, Atžalyno, Vyšnių, Geležinkeliečių, Ežero gatvių zonose, buvo sumontuoti nauji – pramoniniu būdu izoliuoti, atitinkantys šiuolaikinius reikalavimus ir Europos standartus. 

Investicijos  į trasų atnaujinimą  leis taupyti  ne tik šilumos tinklų remonto išlaidas, kuro sąnaudas,  bet ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos sumažins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose ir leis sutaupyti apie 4213 MWh šilumos per metus. Atnaujintos šilumos trasos leis padidinti  saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams.

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 1-315 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

 

Atnaujinta 2020-10-05 15:01:41