Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVVPA-K-102-02-0037 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas

Įgyvendinimo vieta Pasvalys, Joniškėlis
ES Sanglaudos fondo paramos suma iki 50 proc. projekto vertės
Projekto vertė 724 150 Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.
 

Siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą, saugumą ir efektyvumą, AB „Panevėžio energija“ rekonstruos 2,26 km ilgio vamzdynus atskiruose šilumos tinklų ruožuose Mūšos, Vilties, Ramiosios, Taikos, Žiedų, Vilniaus, P. Avižonio, Alyvų, Ežero, Stoties gatvių zonose Pasvalio mieste ir Joniškėlio miestelyje, G. Petkevičaitės-Bitės, Vytauto gatvėse.

Dalis šilumos tinkluose prarandama dėl vamzdynų šilumos izoliacijos susidėvėjimo. Seni susidėvėję šilumos vamzdynai kelia trūkimo grėsmę ir galimus šilumos tiekimo sutrikimus vartotojams, todėl projekto metu vietoj senų šilumos tiekimo vamzdynų bus sumontuoti nauji, iš anksto pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai su įdiegta gedimų kontrolės sistema. Įgyvendintas šilumos tinklų rekonstravimo projektas padidins centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą, sumažins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose.

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.Atnaujinta 2019-03-06 11:39:57