Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVVPA-K-102-02-0037 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas

Įgyvendinimo vieta Pasvalys, Joniškėlis
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,363 mln. Eur
Projekto vertė 0,728 mln.Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.
 

Siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą, saugumą ir efektyvumą, AB „Panevėžio energija“ rekonstravo 2,45 km ilgio vamzdynus atskiruose šilumos tinklų ruožuose Mūšos, Vilties, Ramiosios, Taikos, Žiedų, Vilniaus, P. Avižonio, Alyvų, Ežero, Stoties gatvių zonose Pasvalio mieste ir Joniškėlio miestelyje, G. Petkevičaitės-Bitės, Vytauto gatvėse.

Šilumos vamzdynai pakeisti naujais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais. Pakeisti 30 metų eksploatuoti vamzdynai  leis išvengti galimų šilumos vamzdynų trūkimo grėsmės ir šilumos tiekimo sutrikimų. 

Atnaujinus šilumos tiekimo vamzdynus, mažės šilumos nuostoliai tinkluose, kurie buvo patiriami dėl vamzdynų šilumos izoliacijos susidėvėjimo. Per metus bus sutaupoma apie 590 MWh šilumos. Sumažinus šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, didės šilumos tiekimo efektyvumas.

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.Atnaujinta 2020-12-02 10:47:21