Rokiškio m. šilumos tinklų rekonstravimas 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVVPA-K-102-02-0017 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

Rokiškio m. šilumos tinklų rekonstravimas

Įgyvendinimo vieta Rokiškis 
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,847 mln. Eur
Projekto vertė 1,770 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.
 

AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rekonstravimo projekto pagrindinis tikslas buvo padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą, sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose.

Planuojamų rekonstruoti Rokiškio šilumos tinklų eksploatavimo vidutinė trukmė siekė 36 metus, todėl didėjo tinklų trūkimo grėsmė ir galimi šilumos tiekimo sutrikimai vartotojams. Dalis šilumos tinkluose buvo prarandama dėl vamzdynų šilumos izoliacijos susidėvėjimo.

AB „Panevėžio energija“ rekonstravo 3,68 km ilgio vamzdynus atskiruose šilumos tinklų ruožuose Laukupio, Respublikos, Tyzenhauzų, Laisvės, Gedimino, Alyvų, P. Širvio, Aukštaičių, Statybos, Perkūno, Aušros gatvių zonose. Šilumos tinklų rekonstravimas buvo vykdomas keičiant senus vamzdynus į naujus, pramoniniu būdu izoliuotus vamzdynus.

Šis projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos tiekimo tinklų efektyvumo didinimą. Projektas šilumos tiekimo įmonei leis sumažinti šilumos generavimo sąnaudas kurui pirkti, nes sumažės kuro poreikis. Atlikta šilumos tinklų rekonstrukcija sumažins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose ir leis sutaupyti apie 1670 MWh šilumos per metus.

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.Atnaujinta 2021-02-25 13:48:01