Rokiškio r. Bajorų k. šilumos tiekimo sistemos modernizavimas 2011–2012 m.

Atgal

 VP-4.2-ŪM-02-K-02-027 
 
Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Rokiškio r. Bajorų k. šilumos tiekimo sistemos modernizavimas
Įgyvendinimo vieta Rokiškio r. Bajorų k.
Gauta ES parama  0,197 mln. Eur
Projekto vertė 0,544 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2011–2012 m.
 
AB „Panevėžio energija“ modernizavo Rokiškio r. Bajorų kaime esamos šilumos trasos vamzdynus. 1878 metrų šilumos trasos vamzdynas buvo demontuotas. Seni vamzdynai pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais. Numatoma, kad modernizuotos trasos leis sumažinti šilumos nuostolius iki 157 MWh per metus. Šilumos trasų modernizavimas ir boilerinės panaikinimas, įrengiant 7 automatizuotus šilumos punktus vartotojams, leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą 53 vartotojams Bajorų kaime.
 
Projektui „Rokiškio r. Bajorų k. šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinti  gauta 0,197 mln. Eur parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ūkio ministerijos administruojamą Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Likusią sumą projekto įgyvendinimui finansavo AB „Panevėžio energija“.Atnaujinta 2020-09-02 12:48:49