Rokiškio RK rekonstrukcija 2014–2015 m.

S-VP3-3.4-ŪM-02-K-03- 010

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Rokiškio  RK rekonstrukcija
Įgyvendinimo vieta Rokiškis
Gauta ES parama  1,738 mln. Eur
Projekto vertė 3,733 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2014–2015 m.
 

2015 metų rugsėjo mėnesį baigtas Rokiškio katilinės rekonstrukcijos projekto įgyvendinimas. Investavus 3,73 mln. eurų  į katilinės rekonstrukciją, dar daugiau šilumos bus  pagaminta, panaudojant biokurą vietoje anksčiau naudoto mazuto. Šio projekto įgyvendinimui Lietuvos verslo paramos agentūra ir Ūkio ministerija pasirašė Europos Sąjungos paramos sutartį su AB „Panevėžio energija“. Iki 1,738 mln. Eur parama skirta iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo. Likusias lėšas projektui įgyvendinti investavo AB „Panevėžio energija“, pasinaudodama Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus suteikta 2 mln. eurų paskola.

Skelbtą konkursą Rokiškio katilinės modernizavimui atlikti laimėjo UAB „Energijos taupymo centras“. Katilinės rekonstrukcijos metu išmontuotas esamas mazutu kūrenamas katilas ir įrengti du 5 MW nominalios galios vandens šildymo katilai deginantys smulkintą medieną. Taip pat sumontuotas 2,5 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, kuris papildomai leis gauti iki 25 proc. šilumos energijos iš išeinančių dūmų. Katilinės teritorijoje įrengtas dengto tipo biokuro sandėlis. Projektas baigtas 2015 metais.

Rekonstravus katilinę, mažės  šilumos gamybos sąnaudos, iš dalies  keisis kuro balansas gaminant šilumą, didės biokuro panaudojimas. Įgyvendinus projektą, per metus į aplinką bus išmetama apie 2,7 tūkst. t. mažiau anglies dvideginio (CO2), palyginti su ta pačia šilumos gamyba mazutu kūrenamame katile.            
 Atnaujinta 2020-09-04 10:47:35