Rokiškio šilumos tinklų rekonstravimas 2017–2018 m.

Atgal

04.3.2-LVPA-K-102-01-0021

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Rokiškio m. šilumos tinklų rekonstravimas 
Įgyvendinimo vieta Rokiškis 
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0.525 mln.Eur
Projekto vertė 1,057 mln. Eur 
Proj. įgyv. trukmė 2017–2019 m.

AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rekonstravimo projekto pagrindinis tikslas buvo padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą, sumažinti šilumos perdavimo nuostolius.

Planuojamų rekonstruoti  Rokiškio šilumos tinklų eksploatavimo vidutinė trukmė siekė 39 metus. Siekiant išvengti tinklų trūkimo grėsmės ir galimų šilumos tiekimo sutrikimų vartotojams, AB „Panevėžio energija“ rekonstravo 3591 m ilgio vamzdynus atskiruose šilumos tinklų ruožuose. Demontavus senus, susidėvėjusius vamzdynus Vytauto, Juodupės, Algirdo, Kauno, J. Gruodžio, J. Basanavičiaus, Pramonės, Respublikos, Laisvės, Taikos, Južintų gatvių zonose, buvo sumontuoti nauji, pramoniniu būdu izoliuoti, atitinkantys šiuolaikinius reikalavimus ir Europos standartus vamzdynai.  

Investicijos  į trasų atnaujinimą  leis taupyti  ne tik šilumos tinklų remonto išlaidas, kuro sąnaudas, bet ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos sumažins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose ir leis sutaupyti apie 1476 MWh šilumos per metus. Atnaujintos šilumos trasos leis padidinti  saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams.         

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 1-315 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Atnaujinta 2020-10-05 15:00:54