Saulės fotovoltinių elektrinių įrengimas AB „Panevėžio energija" objektuose Kėdainių, Rokiškio, Zarasų rajonuose

Atgal

Saulės fotovoltinių elektrinių įrengimas AB „Panevėžio energija" objektuose Kėdainių, Rokiškio, Zarasų rajonuose
Finansavimo sutartis Nr. KKS-S-36(2021)                                                                                                     
Pasirašyta 2021-03-24                                                                                                                                     

Projekto vykdymo metu Kėdainių, Rokiškio ir Zarasų katilinių teritorijose bus įrengtos trys 238 kW bendros galios saulės šviesos elektrinės.
 
Naujų saulės elektrinių pagaminta elektros energija bus naudojama šilumos, skirtos AB „Panevėžio energija“ vartotojams, gamybai ir tiekimui. Planuojama, kad įgyvendinus projektą, saulės fotovoltinės elektrinės per metus pagamins 213,08 MWh  elektros energijos. Gaminant tokį elektros energijos kiekį per metus bus sumažinti 89 tonomis CO2 išmetimai.
 
Projektui skirta subsidija iš Klimato kaitos programos lėšų pagalfinansavimo priemonę „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“.

Projekto vertė 150,986 tūkst. Eur.                                                                                           

Subsidija iki 66,477 tūkst. Eur.                                                                                                                    

Planuojama darbų pabaiga 2022 m. III ketv.

 

                                                                                                                                                                     Atnaujinta 2021-09-03 12:39:11