Šiluminės trasos nuo ŠK-106-4 iki ŠK-106-10 rekonstrukcija (Kėdainiai)

Atgal

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šiluminės trasos nuo ŠK-106-4 iki ŠK-106-10 rekonstrukcija Kėdainių m.
Įgyvendinimo vieta Kėdainių r. sav. (Kauno aps.)
Paramos suma  0,122 mln. Eur
Projekto vertė (be PVM) 0,248 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 9 mėn.

AB „Panevėžio energija“ įvykdyto projekto tikslas – rekonstruoti  senus susidėvėjusius centralizuoto šilumos tiekimo sistemos (toliau – CŠT) trasos nuo ŠK-106-4 iki ŠK-106-10 vamzdynus, kurių  amžius yra daugiau nei 30 metų.

Magistralinis šilumos tiekimo vamzdynas su atvadais nuo ŠK-106-4 iki ŠK-106-10 yra ypač svarbi Basanavičiaus g. centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams tinklo dalis. Visa šiluma pagaminta katilinėje per magistralinius tinklus patiekiama Kėdainių miesto vartotojams. Tolesnis esamų vamzdynų naudojimas kėlė pavojų vykdant šilumos tiekimo paslaugą vartotojams.
 
Rekonstrukcijos metu šilumos trasoje pakeisti vamzdynai paklojant bekanaliniu būdu. Viso rekonstruota 265 metrai magistralinio CŠT tinklų vamzdyno ir 89 metrai atvadų.
 
 Iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų skirta 0,122 mln. Eur parama. Likusią reikiamą projektui įgyvendinti sumą investavo AB „Panevėžio energija“.
 
Projektas  įvykdytas per 9 mėnesius. Darbų pabaiga 2007 m. kovo mėn.
 
Įgyvendinus projektą numatoma pasiekti:
  • sumažinti šilumos nuostolius šilumos trasose 74,5 MWh/metus, tai sudaro 23,9 proc. nuo projekte rekonstruojamos trasos dabar patiriamų nuostolių;
  • padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Kėdainių miesto vartotojams;
  • sumažinti aplinkos traša: CO2 16,86 t/metus, NOx 0,03 t/metus ir CO 0,015 t/metus;
  • sumažinti kuro importą apie 7,226 t.n.e. (tonų naftos ekvivalento) per metus;
  • išvengus vamzdyno trūkimo,sutaupyti iki 1072 m3 termofikacinio vandens.Atnaujinta 2020-08-25 14:03:22