Šilumos tinklų Panevėžyje ir Rokiškyje statyba 2019–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVPA-K-102-05-0001 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

Šilumos tinklų statyba Panevėžyje ir Rokiškyje 2019–2020m. 

Įgyvendinimo vieta Panevėžys, Rokiškis
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,119 mln. Eur
Projekto vertė 0,239 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2019–2020 m.
 

Projekto tikslas – padidinti prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtų vartotojų skaičių, šilumos tiekimo patikimumą, saugumą ir efektyvumą. 

Įgyvendinant projektą „Šilumos tinklų statyba Panevėžyje ir Rokiškyje“, buvo sumontuoti 583 metrų ilgio nauji, pramoniniu būdu izoliuoti šilumos tiekimo vamzdynai su gedimų monitoringo sistema. Naujos šlumos trasos prijungtos prie Panevėžio ir Rokiškio centralizuotų šilumos tiekimo sistemų. Daugiau nei 400 metrų ilgio vamzdynų trasos naujiems vartotojams sumontuotos Kniaudiškių, Ramygalos gatvėse Panevėžyje. Naujais 155 metrų ilgio vamzdynais Nepriklausomybės aikštėje  šiluma jau tiekiama į Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią Rokiškyje. 

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 1-307 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

 

 

 

 Atnaujinta 2021-04-13 13:50:16