Šilumos tinklų statyba rekonstravimas Panevėžio m. 2019–2021 m.

Atgal

04.3.2-LVPA-K-102-06-0006 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

Šilumos tinklų rekonstravimas Panevėžio m.

Įgyvendinimo vieta Panevėžys
ES Sanglaudos fondo paramos suma 1,39 mln. Eur
Projekto vertė 2,79 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2019–2021 m.
 

Šilumos tinklų rekonstravimo tikslas – atnaujinti susidėvėjusius šilumos tiekimo vamzdynus, didinti šilumos perdavimo efektyvumą ir užtikrinti tiekiamos energijos patikimumą vartotojams.

Dėl susidėvėjusios vamzdynų izoliacijos buvo pakeista 7,8 km šilumos tiekimo vamzdynų Staniūnų, Velžio kelio, Aukštaičių, Beržų, Žiemgalių, Ukmergės, Nemuno, Pilėnų, Ramygalos, Žemaičių gatvių zonose.

Rekonstrukcijos metu senus šilumos vamzdynus, kurie buvo pakloti gelžbetoniniuose loviuose ir izoliuoti stiklo vata, pakeisti pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais su integruota nuotėkio kontrolės sistema. Ateityje, eksploatuojant šiuolaikiškus vamzdynus, ši įranga leis greitai nustatyti vamzdyno trūkimo vietą ir kuo skubiau pradėti remonto darbus.

Atnaujinti vamzdynai renovuotose tinklo atkarpose sumažins šilumos nuostolius ir leis sutaupyti apie 1800 MWh šilumos per metus, kurios pakaktų keturių  45-ių butų namų patalpų šildymui per metus. Dėl sumažėjusių nuostolių, tam pačiam šilumos vartotojų poreikiui tenkinti bus sunaudojama mažiau kuro, bus taupomi gamtiniai ištekliai, kartu mažės ir aplinkos tarša, o svarbiausia – didės šilumos tiekimo patikimumas vartotojams.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra".

 

 

 

 Atnaujinta 2022-03-08 15:21:46