Šilumos tinklų statyba Rokiškyje ir Zarasuose 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVVPA-K-102-03-0003 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

Šilumos tinklų statyba Rokiškyje ir Zarasuose 

Įgyvendinimo vieta Rokiškis, Zarasai
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,117 mln. Eur
Projekto vertė 0,291 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.
 

AB „Panevėžio energija“ baigė projekto „ Šilumos tinklų statyba Zarasuose ir Rokiškyje“ vykdymą. Miestuose sumontuotos naujos 734 metrų ilgio šilumos trasos, suteiksiančios galimybę naujiems vartotojams prisijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tiek Zarasuose, tiek Rokiškyje. Bendros investicijos sudaro daugiau nei 290,5 tūkst. eurų, 117 tūkst. eurų skirta Europos Sąjungos parama.

Nauja trasa Rokiškyje pasitarnaus 0,35 MW galios šilumos poreikiams užtikrinti planuojamo statyti daugiabučio namo gyventojams. Vartotojai tapę „Panevėžio energija“ klientais naudosis centralizuoto šilumos tiekimo privalumais, o didėjantis vartotojų skaičius leis efektyviau vartoti šilumą. Projekto metu sumontuota nauja trasa skirta ir Rokiškio centralizuoto šilumos tiekimo tinklui sužiedinti, siekiant padidinti kokybišką ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams. AB „Panevėžio energija“ investicija į 285 metrų ilgio naujų vamzdynų integravimą į Rokiškio centralizuoto šilumos tiekimo sistemą sudarė 136,4 tūkst. eurus.

Naujos šilumos trasos montavimo darbai baigti ir Zarasuose. Nauja trasa sujungs miesto tinklus į žiedą ir taip užtikrins šilumos tiekimo saugumą ir patikimumą. Trys pastatai D. Bukonto g. ir Sėlių a., 0,55 MW galios šilumos vartotojai, prisijungsiantys prie naujos trasos ir pasirinkę centralizuoto šildymo būdą, taps AB „Panevėžio energija“ klientais. Į naujų 450 metrų ilgio šilumos tinklų statybą investuota 154,1 tūkst. eurų. 

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1-67 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.Atnaujinta 2021-02-25 14:15:54