Šilumos trasos nuo boilerinės Nr. 2 iki SK-104 modernizavimas Rokiškyje 2011–2012 m.

Atgal

VP2-4.2-ŪM-02-K-02-026

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasos nuo boilerinės Nr.2 iki SK -104 modernizavimas Rokiškyje
Įgyvendinimo vieta Rokiškio m.
Gauta ES parama  0,171 mln. Eur
Projekto vertė 0,460 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2011–2012 m.
 
Projekto pagrindinis tikslas – modernizuoti senus ir susidėvėjusius centralizuoto šilumos tiekimo  vamzdynus. Seni 754 metrų ilgio šilumos tiekimo vamzdynai buvo pakeisti naujais su  standartus atitinkančia šilumos izoliacija. Atnaujinta šilumos trasa leis sumažinti šilumos nuostolius, sutaupymai sudarys iki 47 % šiame ruože patiriamų šilumos nuostolių. Šilumos trasos modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą   vartotojams Rokiškio mieste.
 
Šilumos trasų modernizavimo projektui gauta  0,171 mln. Eur  parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ūkio ministerijos administruojamą Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Likusią  projekto vertės sumą finansavo AB „Panevėžio energija“.Atnaujinta 2019-03-06 11:39:46