Šilumos trasos nuo RK-7 iki ŠK-106 modernizacija (Kėdainiai) 2010 m.

Atgal

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasos nuo RK-7 iki ŠK-106 modernizacija
Įgyvendinimo vieta Kėdainiai, Basanavičiaus g.
Gauta parama

0,407 mln. Eur

Projekto vertė 0,835 mln. Eur
Projektas įvykdytas 2010 m.
 
Projektui įgyvendinti gauta 0,407 mln. Eur parama pagal  ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Likusią, reikiamą projekto įgyvendinimui, sumą investavo AB „Panevėžio energija".
 
Prieš kelis dešimtmečius pakloti betoniniuose kanaluose ir stiklo vata izoliuoti vamzdynai pakeisti į naujus , standartus atitinkančius pramoniniu būdu izoliuotus vamzdynus. Kėdainių mieste Basanavičiaus gatvėje modernizuoti 767 metrai  vamzdynų.
 
Projekto įgyvendinimas leis sumažinti šilumos nuostolius šilumos trasoje nuo 1142,94 MWh/metus iki 830,21 MWh/metus. Šie sutaupymai sudarys iki 27,36 % šiame ruože patiriamų šilumos nuostolių. Sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo,  per metus sumažės išmetamų  teršalų kiekiai : 74,99 t CO2 ir 0,044 t NOx, bei 0,012 t CO.
 
Šilumos trasų modernizacija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Kėdainių miesto vartotojams.Atnaujinta 2019-03-06 11:39:42