Šilumos trasos nuo ŠK-18 iki ŠK-19A modernizacija Panevėžyje

Atgal

BPD2004-ERPF-1.2.1-05-06/0010  
 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas „Šilumos trasos nuo ŠK-18 iki ŠK-19A modernizacija Panevėžyje“
Įgyvendinimo vieta Panevėžio m. sav. (Panevėžio aps.)
Paramos suma  0,422 mln. Eur
Projekto vertė (be PVM) 0,847 mnl. Eur
Proj. įgyv. trukmė 11 mėn.

AB „Panevėžio energija“, vykdydama strateginį Panevėžio miesto šilumos tinklų vystymo planą,  investavo į centralizuoto šilumos tiekimo sistemos (toliau – CŠT) modernizaciją.

Iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų gauta 0,422 mln. Eur parama. Likusią reikiamą projektui įgyvendinti sumą investavo AB „Panevėžio energija“.
 
Magistralinio šilumos tiekimo vamzdyno nuo ŠK-18 iki ŠK-19A modernizacijos projekto tikslas – modernizuoti senus susidėvėjusius CŠT trasos vamzdynus, kurių amžius yra daugiau nei 40 metų. Vamzdynų modernizacija yra būtina, nes saugus vamzdyno naudojimo laikas yra apie 25 metus ir tolesnis esamų vamzdynų naudojimas kelia pavojų vykdant šilumos tiekimo paslaugą vartotojams. Magistralinio šilumos tiekimo vamzdynas nuo ŠK-18 iki ŠK-19A yra ypač svarbi centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams tinklo dalis.
 
Modernizacijos metu pakeisti 572 metrai šilumos trasos vamzdžių, juos paklojant bekanaliniu būdu.
 
Kaip teigė bendrovės generalinis direktorius Vytautas Šidlauskas, „šio modernizacijos projekto įgyvendinimas leis sumažinti šilumos nuostolius šilumos trasose 180,4 MWh/metus, tai sudaro 34,3 proc. nuo  projekte nagrinėjamos trasos dabar patiriamų nuostolių, leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Panevėžio miesto vartotojams. Sėkmingas šio projekto įdiegimas taip pat prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. Numatoma, kad atnaujinus šilumos tiekimo vamzdynus dėl sumažėjusios šilumos nuostolių per metus bus mažinama aplinkos traša: 40,4 t CO2, 0,027 t NOx ir 0,007 t CO, kuro importas sumažės apie 17,3 t.n.e. (tonų naftos ekvivalento) per metus“.
 
Projekto trukmė yra 11 mėnesių, įvykdytas 2007 metais.
 Atnaujinta 2019-03-06 11:34:05