Šilumos trasos nuo ŠK-2 iki ŠK- 6 rekonstrukcija (Vilainiai, Kėdainių r.) 2010 m.

Atgal

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija" 
Projekto pavadinimas Šilumos trasos nuo ŠK-2 iki ŠK-6 rekonstrukcija
Įgyvendinimo vieta Kėdainių r., Vilainiai
Gauta parama 0,109 mln. Eur
Projekto vertė 0,220 mln. Eur
Projektas įvykdytas 2010 m.
 
2010 m. vasarą baigta rekonstruoti dalį nuo ŠK-2 iki ŠK-6 senų centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų Kėdainių r. Vilainių gyvenvietėje.
 
Centralizuotai tiekiamos šilumos vamzdynai buvo pakloti betoniniuose kanaluose, o patys vamzdžiai izoliuoti stiklo vata. Rekonstrukcijos metu seni šilumos tiekimo tinklai pakeisti į naujus  vamzdynus, paklojant bekanaliniu būdu. Pakeista 420 m ilgio šilumos trasų.
 
Projekto įgyvendinimas leis sumažinti šilumos nuostolius šilumos trasose nuo 406,18 MWh/metus iki 287,45 MWh/metus. Šie sutaupymai sudarys iki 29,23 % šiame ruože patiriamų šilumos nuostolių. Šilumos trasų rekonstrukcija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Vilainių gyvenvietės vartotojams. Sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. Planuojama, kad įgyvendinus projektą, AB „Panevėžio energija“ per metus sumažins emisijas 28,47 t CO2 ir 0,05 t NOx, bei 0,125t CO.
 
Kėdainių r. Vilainių gyvenvietės šilumos trasos rekonstrukcijos projekto vertė – 0,220 mln. Eur.  Projektui įgyvendinti gauta parama  0,109 mln. Eur parama pagal  ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir  Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Likusią, reikiamą projekto įgyvendinimui, sumą investavo AB „Panevėžio energija“.Atnaujinta 2020-09-01 15:15:53