Šilumos trasos nuo ŠK-23 iki ŠK- 23-1 modernizavimas (Panevėžys)

Atgal

  VP-4.2-ŪM-02-K-02-025 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasos nuo ŠK-23 iki ŠK-23-1 modernizavimas
Įgyvendinimo vieta Panevėžys, Vilniaus g.
Gauta parama  0,037 mln. Eur
Projekto vertė 0,113 mln. Eur
Projektas įgyvendintas  2011 m.
 
2011 m. įgyvendintas projektas, kurio metu modernizuota 176,35 metrų  šilumos tiekimo trasa Vilniaus g. Panevėžio mieste. Tai svarbi centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams tinklo dalis, nes šiluma tiekiama Panevėžio miesto vartotojams. Modernizavimo metu pakeisti šilumos trasos vamzdynai, paklojant naujus vamzdžius su standartus atitinkančia šilumos izoliacija. Modernizuotos trasos leis sumažinti šilumos nuostolius, sutaupymai sudarys iki 25 MWh per metus, t.y. 23 proc. nuo projekte nagrinėjamos trasos dabar patiriamų nuostolių. Šilumos trasos nuo ŠK-23 iki ŠK- 23-1 modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą  727 vartotojams Panevėžio mieste.
 
Šilumos trasos modernizavimui gauta 0,037 mln. Eur parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ūkio ministerijos  administruojamą  Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Likusią sumą projektui įgyvendinti finansavo AB „Panevėžio energija“.Atnaujinta 2019-03-06 11:39:43