Šilumos trasos nuo ŠK- 24 iki ŠK-29 rekonstrukcija( Panevėžys) 2010 m

Atgal

VP2-4.2-ŪM-02-K-01-015
 
Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasos nuo ŠK-24 iki ŠK-29 rekonstrukcija
Įgyvendinimo vieta Panevėžys, Basanavičiaus g.
Gauta parama 0,510 mln. Eur 
Projekto vertė 1,028 mln. Eur
Projektas įgyvendintas 2010 m.
 
Pagal ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos   augimo veiksmų programos priemonę „ Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projekto „Šilumos trasos nuo ŠK-24 iki ŠK-29 rekonstrukcija“   įgyvendinimui gautas 0,510 mln. Eur finansavimas. Bendra trasos rekonstrukcijos darbų vertė – 1,028 mln. Eur.
 
Prieš kelis dešimtmečius pakloti ir stiklo vata izoliuoti vamzdynai pakeisti į naujus, su standartus atitinkančia, pramoniniu būdu izoliuotus  vamzdynus. Rekonstrukcijos metu tinklai buvo klojami bekanaliniu būdu, naudojant naujas technologijas.  Rekonstrukcijos metu pakeista 786 metrų ilgio šilumos trasa.
 
Atnaujinta šilumos trasa leis sumažinti šilumos nuostolius, sutaupymai sudarys iki 39,8 % šiame ruože patiriamų šilumos nuostolių arba 369,3 megavatvalandės  per metus šilumos kiekio. Tuo pačiu padidės šilumos tiekimo efektyvumas, nes sumažės kuro sąnaudos šilumos gamybai ir taip sumažės išmetamų teršalų  kiekis į aplinką.
  
Pakeisti seni  centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, atnaujinta susidėvėjusi infrastruktūra leis sumažinti  avarijų tikimybę. Patikima šilumos tiekimo sistema užtikrins Panevėžio termofikacinėje elektrinėje gaminamos šilumos panaudojimą ir tuo pačiu šilumos tiekimą Panevėžio miesto vartotojams.Atnaujinta 2019-03-06 11:39:42