Šilumos trasos nuo ŠK-66 iki ŠK-69 modernizavimas (Panevėžys) 2011–2013 m.

Atgal

 VP-4.2-ŪM-02-K-02-029

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasos nuo ŠK-66 iki ŠK-69 modernizavimas 
Įgyvendinimo vieta Panevėžys, Mindaugo g., Kauno g.
Gauta ES parama  0,267 mln. Eur
Projekto vertė 0,887 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2011–2013 m.
 
Projekto metu modernizuoti 560 metrai magistralinės šilumos tiekimo trasos Mindaugo ir Kauno g. Panevėžio mieste. Tai svarbi centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams tinklo dalis, nes šiluma tiekiama Panevėžio miesto vartotojams. Modernizavimo metu pakeisti šilumos trasos vamzdynai, paklojant naujus vamzdžius bekanaliniu būdu. Numatoma, kad projekte  modernizuojamos trasos leis sumažinti šilumos nuostolius iki 227,5 MWh per metus, o tai sudarys  32,5 proc. nuo projekte nagrinėjamos trasos dabar patiriamų nuostolių. Šilumos trasos nuo ŠK-66 iki ŠK-69 modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą  37184 vartotojams Panevėžio mieste.
 
Šilumos trasos modernizavimui gauta 0,267 mln. Eur parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ūkio ministerijos  administruojamą Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Likusią projekto vertės sumą  finansavo AB „Panevėžio energija“.
 


Atnaujinta 2019-03-06 11:39:47