Šilumos trasos nuo ŠK-69 iki ŠK-71 rekonstrukcija (Panevėžys) 2010 m.

Atgal

VP2-4.2-ŪM-02-K-01-012
 
Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasos nuo ŠK-69 iki ŠK-71 rekonstrukcija
Įgyvendinimo vieta Panevėžys, Nemuno, Tupių g.
Gauta parama 0,368 mln. Eur 
Projekto vertė 0,742 mln. Eur
Projektas įvykdytas 2010 m.
 
Pasinaudojant   ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir Ekonomikos   augimo veiksmų programos priemone „ Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ AB „Panevėžio energija“  projekto įgyvendinimui suteikta parama.  0,368 mln. Eur finansavimas gautas šilumos trasos rekonstrukcijai Panevėžyje. Bendra trasos rekonstrukcijos darbų vertė – 0,742 mln. Eur. Likusią lėšų  dalį projekto įgyvendinimui  investavo  AB „Panevėžio energija“.
 
Keturiasdešimt metų senumo vamzdynai Nemuno, Tulpių gatvių šilumos trasų atkarpose pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais. Rekonstrukcijos metu iš viso naujai paklotų vamzdynų ilgis sudaro  460 metrų .
 
Įgyvendinus šilumos tinklų renovaciją, šiame šilumos trasų ruože  patiriami nuostoliai sumažės 42,3 procentais nuo 670,23 iki 386,77 MWh/metus. Sumažinus nuostolius, šilumos gamybai  bus sunaudota  mažiau kuro – bus taupomi energetiniai ištekliai, į aplinką bus išmetama 68 t. mažiau CO2,  0,04 t. NOx junginių ir 0,011 t. CO. Šilumos tiekimo patikimumas taip pat įtakos ir šilumos generavimo įrenginių darbą, t.y. užtikrins šilumos panaudojimą, kombinuotai gaminant elektrą ir šilumą Panevėžio termofikacinėje elektrinėje.Atnaujinta 2019-03-06 11:39:42