Šilumos trasos nuo ŠK-73 iki ŠK-ST-1 modernizavimas (Panevėžys) 2011 m.

Atgal

 VP-4.2-ŪM-02-K-02-030 
 
Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasos nuo ŠK-73 iki ŠK-ST-1 modernizavimas
Įgyvendinimo vieta Panevėžys, Statybininkų g.,
Gauta parama 0,302 mln. Eur
Projekto vertė 0,771 mln. Eur
Projektas įgyvendintas 2011 m.
 
Projekto metu modernizuoti 436 metrai magistralinės šilumos tiekimo trasos Statybininkų g. Panevėžio mieste. Tai svarbi centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams tinklo dalis, nes šiluma tiekiama Panevėžio miesto vartotojams. Modernizavimo metu pakeisti šilumos trasos vamzdynai, paklojant naujus vamzdžius su standartus atitinkančia šilumos izoliacija.  Numatoma, kad projekte  modernizuojamos trasos leis sumažinti šilumos nuostolius  iki 301 MWh per metus, o tai sudarys  iki 43 proc. nuo projekte nagrinėjamos trasos dabar patiriamų nuostolių. Šilumos trasos nuo ŠK-73 iki ST-1 modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą  37184 vartotojams Panevėžio mieste.
 
Šilumos trasos modernizavimui gauta 0,302 mln. Eur parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ūkio ministerijos  administruojamą Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Likusią sumą projektui įgyvendinti  finansavo AB „Panevėžio energija“.
 Atnaujinta 2019-03-06 11:39:43