Šilumos trasos nuo ŠK-81 iki ŠK-80 modernizacija Panevėžyje

Atgal

BPD2004-ERPF-1.2.1-05-06/0009
 
Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasos nuo ŠK-81 iki ŠK-80 modernizacija Panevėžyje
Įgyvendinimo vieta Panevėžio m. sav. (Panevėžio aps.)
Paramos suma  0,346 mln. Eur
Projekto vertė (be PVM) 0,708 mln. Eur
Proj. įgyv. trukmė 10 mėn.
 
AB „Panevėžio energija“, vykdydama strateginį Panevėžio miesto šilumos tinklų vystymo planą, investavo į centralizuoto šilumos tiekimo sistemos (toliau – CŠT) modernizaciją.
Iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų gauta parama 0,346 mln. Eur. Likusią reikiamą projektui įgyvendinti sumą investavo AB „Panevėžio energija“.
 
Magistralinio šilumos tiekimo vamzdyno nuo ŠK-81 iki ŠK-80 modernizacijos projekto tikslas - modernizuoti senus susidėvėjusius CŠT trasos vamzdynus, kurių amžius yra daugiau nei 30 metų. Vamzdynų modernizacija yra būtina, nes saugus vamzdyno naudojimo laikas yra apie 25 metus ir tolesnis esamų vamzdynų naudojimas kelia pavojų vykdant šilumos tiekimo paslaugą vartotojams. Magistralinio šilumos tiekimo vamzdynas nuo ŠK-81 iki ŠK-80 yra ypač svarbi centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams tinklo dalis. Visa šiluma pagaminta katilinėse per magistralinius tinklus patiekiama Panevėžio miesto vartotojams.
 
Modernizacijos metu pakeisti 275 metrai šilumos trasos vamzdžių, juos paklojant bekanaliniu būdu.
 
Projekto trukmė 10 mėnesių, įvykdytas 2007 metais.
 
Kaip teigė bendrovės generalinis direktorius Vytautas Šidlauskas, „šio modernizacijos projekto įgyvendinimas leis sumažinti šilumos nuostolius trasose 123,9 MWh/metus, tai sudaro 32,4 proc. nuo projekte numatomos modernizuoti trasos dabar patiriamų nuostolių, leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Panevėžio miesto vartotojams. Sėkmingas šio projekto įdiegimas taip pat prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. Numatoma, kad atnaujinus šilumos tiekimo vamzdynus dėl sumažėjusių šilumos nuostolių per metus bus mažinama aplinkos traša: 27,8 t CO2, 0,019 t NOx ir 0,005 t CO, kuro importas sumažės apie 11,9 t.n.e (tonų naftos ekvivalento) per metus“.
 
 Atnaujinta 2020-08-25 14:03:12