Šilumos trasos nuo ŠK-81 iki ŠK-82A modernizacija Panevėžyje

Atgal

 BPD2004-ERPF-1.2.1-05-06/0008

 
Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasos nuo ŠK-81 iki ŠK-82A modernizacija Panevėžyje
Įgyvendinimo vieta Panevėžio m. sav. (Panevėžio aps.)
Paramos suma  0,68 mln. Eur
Projekto vertė (be PVM) 1,37 mln. Eur
Proj. įgyv. trukmė 11 mėn.

AB „Panevėžio energija“ Panevėžio mieste įvykdė projektą, kurio tikslas – modernizuoti senus susidėvėjusius centralizuoto šilumos tiekimo sistemos (toliau – CŠT) trasos nuo ŠK-81 iki ŠK-82A vamzdynus, kurių amžius yra daugiau nei 30 metų.
 
Magistralinis šilumos tiekimo vamzdynas nuo ŠK-81 iki ŠK-82A yra ypač svarbi centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams tinklo dalis. Visa šiluma pagaminta katilinėje per magistralinius tinklus patiekiama Panevėžio miesto vartotojams. Tolesnis esamų vamzdynų naudojimas kelė pavojų vykdant šilumos tiekimo paslaugą vartotojams.
 
Modernizacijos metu šilumos trasoje buvo pakeisti vamzdžiai, juos paklojant bekanaliniu būdu. Viso modernizuota 415 metrų magistralinio CŠT tinklų vamzdyno.
 
Iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų gauta parama 0,68 mln. Eur. Likusią reikiamą projektui įgyvendinti sumą investavo AB „Panevėžio energija“.
 
Projektas  įvykdytas per 11  mėnesių. Darbų pabaiga 2007 m. lapkričio mėn.
 
Įgyvendinus projektą numatoma :
  • sumažinti šilumos nuostolius šilumos trasose 226,1 MWh/metus, tai sudaro 33 proc. nuo projekte modernizuojamos trasos dabar patiriamų šilumos nuostolių;
  • padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Panevėžio miesto vartotojams;
  • sumažinti aplinkos taršą: 50,7 t CO2, 0,034 t NOx ir 0,009 t CO;
  • sumažinti kuro importą apie 21,6 t.n.e (tonų naftos ekvivalento) per metus;
  • išvengus vamzdyno trūkimo, sutaupyti iki 4447 m3 termofikacinio vandens.
 Atnaujinta 2020-08-25 14:03:22