Šilumos trasos nuo ST-1 iki ŠK-80 modernizavimas (Panevėžys) 2011 m

Atgal

 
VP2-4.2-ŪM-02-K-02-028
 
Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasos nuo ST-1 iki ŠK-80 modernizavimas
Įgyvendinimo vieta Panevėžys, Dariaus ir Girėno g.
Gauta parama 0,343 mln. Eur
Projekto vertė 0,941 mln. Eur
Projektas įgyvendintas 2011 m.
 
Projekto metu modernizuota 495 metrai magistralinės šilumos tiekimo trasos Darius ir Girėno g. Panevėžio mieste. Tai svarbi centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams tinklo dalis, nes šiluma tiekiama Panevėžio miesto vartotojams. Modernizavimo metu pakeisti šilumos trasos vamzdynai, paklojant naujus vamzdžius su standartus atitinkančia šilumine izoliacija. Numatoma, kad  modernizuotos trasos leis sumažinti šilumos nuostolius iki 342 MWh per metus, o tai sudarys iki 43 proc. nuo projekte nagrinėjamos trasos dabar patiriamų nuostolių. Šilumos trasos nuo ST-1 iki ŠK-80 modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą 37184 vartotojams Panevėžio mieste.
 
Šilumos trasos modernizavimui gauta 0,343 mln. Eur parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ūkio ministerijos  administruojamą Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Likusią sumą projektams įgyvendinti  finansavo  AB „Panevėžio energija“.
 Atnaujinta 2019-03-06 11:39:44